RAKENNUSVALVONTA TURKISSA

Rakennuslainsäädännön mukaan on jokainen 29.6.2001 jälkeen käyttöönotettu rakennus hyväksyttävä rakennustarkastusviranomaisten toimesta. Rakennusluvan edellytyksenä on, että rakennusliikkeen palveluksessa on riittävästi päteviä ja ammattitaitoisia työntekijöitä,kuten esimerkiksi kone- ja sähköinsinööri sekä arkkitehti. Rakennustarkastusviranomainen tarkastaa rakennusten perustukset ja rakenteet, että ne ovat riittävän kestäviä ja täyttävät rakennusmääräysten vaatimukset. Rakennus saa käyttöönottoluvan (iskan) rakennustarkastusviranomaisten hyväksynnän jälkeen.