BYGNINGSINSPEKTIONS FREMGANGSMÅDE

I henhold til ny lovgivning af 29. juni 2001 skal alle bygninger godkendes af autoriserede bygningsinspektionsfirmaer. For at få byggetilladelse skal alle byggefirmaer have tilknyttet relevante ingeniører. Bygningsinspektions firmaet kontrollerer, om bygningens fundament og bjælker er stærke nok, og om byggeriet er gennemført korrekt I henhold til bygningsregulativerne. Bygningerne får først ibrugtagningstilladelse(iskan), når de er godkendt af bygningsinspektion firmaer.

Efter et jordskælv i 1999, modtog Tyrkiet en ny lov den 29. juni 2001 (afsnit 4708). Den tyrkiske stat startede, da en række virksomheder til at overvåge alle byggepladser i landet. Alle disse selskaber er 100 % ejet af den tyrkiske stat.

Deres job er at inspicere alle bygninger bygget lovligt.

De styrer alle materialer, der skal anvendes til byggeri. Hvis byggefirmaet ikke opfyldte lovkravene, byggeri stopper straks indtil fejlene er rettet. De har ingen måde at opnå en godkendt "Iskan" for ejendommen.