TAPU (SKØDET)

Tapu (skødet) er beviset på dit ejerskab af fast ejendom. Det udarbejdes af registreringskontoret I hver enkelt by. Skødet registreres lokalt og centralt. Skulle skødet bortkomme, kan det generhverves på registreringskontoret mod betaling af 10 €. I modsætning til mange andre lande ejer man i Tyrkiet også en andel af grunden svarende til leglighedens størrelse. 

I tilfælde af ejers død overgår ejendommen til arvingerne. I forbindelse hermed udarbejder registreringskontoret et tillæg ved fremvisning af dødsattest sammen med noteret testamente.