Korttids uppehållstillstånd för utlänningar i Turkiet

För de utlänningar som har en fast egendom eller som skall etablera eller göra affärer i Turkiet, kan de med nedanstående dokument ansöka om uppehållstillstånd hos migrationskontoret i den provins som man befinner sig i. Efter dokumenten lämnats till migrationskontoret kommer man erhålla två års uppehållstillstånd i Turkiet. Uppehållstillståndet kan förlängas om personen är under samma omständigheter efter de två åren som har passerat. Utlänningar som har varit bosatta i Turkiet under åtta år utan några problem kan få permanent uppehållstillstånd i slutet av de åtta åren som passerat. 

DOKUMENT SOM BEHÖVS VID ANSÖKAN

 

De som har köpt fastighet från Trust United, kommer att få hjälp med att få uppehållstillstånd kostnadsfritt.