VINST SKATT

Vinstskatt vid försäljning av fastighet. Om du säljer din fastighet efter 5 år betalar du ingen skatt. Däremot om du säljer din fastighet inom 5 år och om vinsten som räknas för år 2017 är mer än 11.000 Turkiska lira betalar du en summa som börjar från 15% av skatten beroende på vinst. Kontakta oss om du behöver hjälp med beräkning.

Men om vinsten överstiger 8,800 Turkiska Lira så betalar man en procentuell skatt som visas nedan.