Turkoskort för utländska investerare i Turkiet

 

Turkoskort för utländska investerare i Turkiet

 

Vid en presskonferens på "Reform av investeringspaketet" gjorde den turkiska vice premiärminister Nurettin Canikli ett uttalande som 

kommer att beröra många affärsmän, exportörer och  investerare inom fastighetssektorn.

 

Regeringen klargjorde den nya färdplanen som kommer att revolutionera ekonomin. De har kommit fram till en lösning som kommer 

att beröra miljontals arbetare, exportörer, en stor del av investerare inom fastighetsektorn.

 

Med detta menar de att, för de utläningar som kommer att köpa en fastighet i Turkiet kommer med detta samband få först 

uppehållstillstånd och därefter medborgarskap.

 

”TURKUAZ” KORTANSÖKAN FÖR UTLÄNDSKA INVESTERARE

Särkilt kommer det att underlätta för alla Syrianer som har kommit till landet, för att få ett arbetstillstånd. 


Grunden för att få ett ”TURKUAZKORT” uppföljs enlig listan nedan;
- Detta kommer att underlätta för utländska forskare. 
- Utländska studenter kommer att få rätten att jobba i landet.  
- Utländska affärsmän kommer att få ett tillfällig arbetstillstånd.
- Ett arbetstillstånd kommer att ges till utlänningar som söker ett tillfälligt jobb.

Ändringar kommer att göras i den turkiska lagstiftningen för att utvidga rätten till att arbeta i Turkiet, för de utlänningar som har det ”turkuaz” kortet.

Dessa förändringar kommer att bidra till att förbättra ekonomin och förbättra utvecklingen av verksamheten. Med hänsyn till allt som nämns ovan, kommer det att spara på företagets ekonomi och minska för arbete utan tillstånd. Det kommer att vara lättare att bevilja arbetstillstånd i de sektorn där det finns mest brist.

Dessa villkor kommer inte att på något sätt påverka arbetsmöjligheterna för den turkiska lokalbefolkningen.