NYA REGLER FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND

NYA REGLER FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Migrationskontoret (Göç İdaresi) meddelade på sin officiella Twitter-sida att ett antal ändringar skall ske i vissa uppehållsregler omedelbart, Kontoret i Antalya kontaktades för att få bekräftelse och frågan ställdes om det är tillförlitlig, men har ännu inte fått slutgiltigt svar, uppdatering kommer att ske när vi får slutgiltigt bekräftelse, dessa förändringar tillkännagavs igår:

 

 

 

1. Kortvarigt uppehållstillstånd (STRP) kommer nu att gälla i två år istället för ett.

 

 

 

2. Familje uppehållstillstånd (FRP)  kan nu ändras upp till tre år

 

 

 

3. Kortvarigatillståndets begränsning på 120 dagar utanför landet har nu tagits bort

 

 

 

4. Familjetillståndets begränsning på 180 dagar utanför landet innan uppsägning har tagits bort