SÄKRA BYGGNADER

Efter ett jordskalv år 1999 fick Turkiet en ny lag den 29 juni 2001 (paragraf 4708). Turkiska staten startade då ett antal företag med uppgift att kontrollera alla byggen i landet. Alla dessa företag ägs till 100% av den turkiska staten. Deras uppgift är att kontrollera alla byggnader byggs lagligt och rätt.

De kontrollerar allt material som skall användas till bygget. Ifall det skulle vara så att byggnadsfirman inte uppfyller de lagliga kraven på byggnadsmaterial stoppas bygget omgående till inget officiellt godkännande ges förrän felen är åtgärdade. De har ingen möjlighet att erhålla en godkänd Iskan för fastigheten.