SKJØTE (TAPU)

Et skjøte er en offisiell registrering av et oppkjøp eller fast eiendom.

Tapu er det eneste beviset på at du er den rettmessige eier til din eiendom her i Tyrkia.

Etter kjøp av sin eiendom og man så skal betale for sitt skjøte, deler kjøper og selger på skjøtekostnadene.

Kjøper skal betale 2 % og selger skal også betale 2 % av skjøtekostnaden. Skjøte kan man få overalt i Tyrkia beroende på hvor du kjøper/ har kjøpt din bolig. Alle byer i Tyrkia har et eget skjøtekontor, men en kan bare hente ut sitt skjøte i den byen en har kjøpt leilighet eller hus. Hvis skjøtet av en eller annen grunn blir borte, kan en lett få skrevet ut en ny original ved det lokale skjøtekontoret mot en liten avgift.

Det finnes to forskjellige Tapu i Tyrkia. Det ene kalles "kat irtifaki" som gjelder hvis du har kjøpt en bygning under oppføring. Den andra typen kaller man for "kat mülkiyeti" og gjelder for et kjøp av en allerede ferdigbygd bolig.