ARVESKATT

ARVESSKATT

 

Hvis en ikke har skrevet et testamente som tilgodeser andre så arver barna 75 % av eiendommen og hustru/make 25 %. Du må da betale en arveskatt som er individuell. Alle som arver betaler en egen arveskatt og beregnes mht. verdien av eiendommen. Om den bort falne ikke har noen barn så har hustru/ make rett til et skattefradrag på 281,720 TL fra den skatt som han/ hun skal betale som arveskatt. Hadde den avdøde barn så har både barn og hustru/ make rett til et skattefradrag på 140,774 TL fra den arveskatten som de ska betale.

 

Etter fradrag av denne sum så betaler man slik:


Opp til            190,000 TL               1 %

Over               430,000 TL               3 %

Over               940,000 TL               5 %

Over               1,800,000 TL            7 %

Over               3,360,000 TL            10 %


For å tydeliggjøre beregningen mht. arvesskatten gis følgende eksempel under:

Den totale arveverdien er 1.000.000 lire. Det finnes 1 hustru/ make samt 2 barn.
140.744 lire trekkes per arveberettiget bort fra den totale arveverdien. Da hustru/ make arver 25 % av arveverdien  blir denne delen:

Arvebeløp 25 % av totalbeløpet

250.000 lire

Generelt fratrekk

140.744 lire

Skattepliktig beløp

109.226 lire

Opp til 190.000 lire er skattesatsen 1 %

 

109.226 lire x 1 %

1092 lire

Total arveskatt hustru/ make

1092 lire

 

For de 2 barna blir arveskatten følgende per barn:

Arvebeløp 50 % av gjenstående beløp

375.000 lire

Generelt fratrekk

140.744 lire

Skattepliktig beløp

234.226 lire

Opp til 190.000 lire er skattesatsen 1%

 

190.000 lire x 1 %

1900 lire

44.226 lire x 3 %

1326 lire

Total arveskatt per barn (75 % av arveverdien)

3226 lire