SIKRE BYGNINGER

Etter et jordskjelv i 1999 fikk Tyrkia en ny lov den 29. Juni 2001 (paragraf 4708). Den tyrkiske staten etablerte raskt flere selskap som hadde til formål og kontrollere at alle nye bygg i landet oppføres i.h.t. de nye strenge forskriftene. Alle dissa selskapene eies 100% av den tyrkiske stat.

Kontrollorganet passer bl.a. på at det benyttes godkjent materiale til bygget. Hvis det skulle være et selskap som ikke oppfyller myndighetenes krav, blir oppføringsarbeidet stanset umiddelbart til feilen er rettet. Det er kun den tyrkiske stat som kan gi en endelig godkjenning til bygget og overlevere ferdigstillelses attest til byggherren.