merkittävä muutos oleskelulupa asetukseen

Merkittävä muutos oleskelulupa asetukseen

Oleskelulupaan tulevia muutoksia. Oleskelulupa lakia 6458 on muutettu seuraavasti:
Oleskelulupa myönnetään jatkossa kaksivuotisena yhden vuoden sijaan.
120 pvän poissaolosääntö on kumottu. Koskeeko tämä kumous myös voimassaolevia oleskelulupia se ei vielä ole selvillä.
Avioliitossa oleville oleskelulupa myönnetään kolmivuotisena entisen kahden vuoden sijaan.

Tarvittavat asiakirjat ovat entiset oleskeluluvan hakemiseen. Siitä ei tässä vaiheessa tietoa saako maasta poistua oleskeluluvan hakuprosessin aikana, joka kumottiin Maahanmuuttoviraston toimesta aikaisemmin. Oleskeluluvan uusimisen voi tehdä 60 pvää ennen edellisen oleskeluluvan päättymistä.